Аудит безпеки дорожнього руху

Підвищення кваліфікації зі спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за програмою "Аудит безпеки дорожнього руху"

До участі запрошуються: фахівці транспорту і безпеки дорожнього руху, громадські діячі, що мають відповідний рівень освіти по спеціальності: «Транспортні технології», або працюють у спорідненій галузі та мають досвід роботи за фахом.

Мета курсу: здобуття слухачами компетентностей з використання методів оцінки рівня безпеки дорожнього руху та аналізу факторів, що впливають на аварійність на ділянках автомобільних доріг та елементах вулично-дорожньої мережі міст.

Програма курсу

1. Основні елементи теорії дорожнього руху.

1.1 Основні поняття про дорожній руху. Історичний аспект становлення поглядів на проблеми організації та безпеки дорожнього руху. Закономірності та наслідки автомобілізації.

1.2 Параметри транспортного потоку. Моделювання стану транспортного потоку. Характеристики системи ВАДС.

1.3 Показники якості організації дорожнього руху. Загальні заходи управління, організації та регулювання дорожнього руху.

2. Основи аудиту безпеки дорожнього руху.

2.1 Безпека дорожнього руху, основні показники безпеки дорожнього руху. Визначення показників аварійності.

2.2 Принципи управління безпекою дорожнього руху. Мета, завдання та методи визначення показників безпеки дорожнього руху.

2.3 Експериментальні дослідження при виконанні аудиторських перевірок на елементах вулично- дорожньої мережі – перехрестях та перегонах.

3. Нормативне забезпечення аудиту безпеки дорожнього руху.

3.1 Норми дорожнього будівництва і транспортного планування міст в частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.2 Стандарти інженерного забезпечення автомобільних доріг: вимоги до застосування дорожніх знаків, розмітки, засобів світлофорного регулювання, напрямних та огороджувальних пристроїв, норми зовнішнього освітлення автомобільних доріг.

3.3 Режими світлофорного регулювання. Перевірка режимів роботи засобів регулювання на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху. Визначення параметрів, що підлягають аудиту безпеки дорожнього руху.

3.4 Аналіз ефективності проектних рішень з будівництва елементів транспортної інфраструктури та їх відповідності діючим нормам і вимогам.

4. Причини, механізм та обставини виникнення ДТП

4.1 Види безпеки транспортних засобів. Основи теорії руху та динамічні властивості автомобіля. Дослідження процесу гальмування транспортних засобів.

4.2 Основні причини та фактори ДТП. Механізм виникнення ДТП. Порядок дослідження обставин ДТП.

4.3 Роль фактору людини у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Психофізіологічний стан водія транспортного засобу та методи його оцінки.

4.4 Вплив зовнішнього середовища на функціональний стан водія транспортного засобу.

Всього аудиторних занять: 72

Крім того:

5 Індивідуальні консультації керівників АВР

6 Захист АВР та контрольні тест-завдання

7 Організаційні збори слухачів КПК

8 Самостійна робота

Разом: 108