Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року за дистанційною формою в ХНАДУ

Для студентів та слухачів Центру освітніх послуг (заочна форма навчання) змінено календарний графік організації освітнього процесу:

- контингент 1 та 2 курсів: заліково-екзаменаційна сесія з 09.06. до 23.06.2020 р.;

– контингент 5 курсу: заліково-екзаменаційна сесія та складання державного іспиту з09.06. до 28.06.2020 р.; проходження переддипломної практики у строки, що встановлені для студентів денної форми навчання згідно відповідних наказів про проходження практики;

– контингент 3, 4, 6 курсів (в т.ч. іноземці): заліково-екзаменаційна сесія у вересні 2020 р. за окремим розкладом, що буде складений навчальним відділом;

– ліквідація академічних заборгованостей та формування розпоряджень про переведення студентів на наступний курс – до 01 жовтня 2020 р.  

To top