НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

І тиждень

Лекція. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.

Лекція. Законодавство України з питань банкрутства.

Лекція.  Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

Лекція. Економічна суть та характерні ознаки страхування. Принципи та функції страхування.

Лекція. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

Практичне заняття. Практичні питання ліцензування страхової діяльності.

Лекція. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

Практичне заняття. Класифікація страхування за об’єктами: види страхування.

Лекція. Страхові резерви та порядок їх формування. Оцінка фінансового стану страховика. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.

ІІ тиждень

Лекція. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування.

Системи страхування та франшизи.

Практичне заняття. Форми проведення страхування

Практичне заняття. Системи страхування та франшизи.

Лекція. Поняття та економічна суть страхових ризиків. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні. Управління страховими ризиками.

Лекція. Поняття та економічна суть страхових ризиків. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні. Управління страховими ризиками.

Лекція. Поняття страхового ринку та його структура. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

Лекція. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст. Організаційні форми страховиків. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.

Лекція. Організаційна структура страхових організацій. Об'єднання страховиків та їхні функції. Актуарні розрахунки у страхуванні. Перестрахування і співстрахування.

Практичне заняття. Структура бізнес-плану страховика.

Лекція. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

Склад та економічний зміст доходів страховика. Склад та економічний зміст витрат страховика.

Практичне заняття.  Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

Лекція. Фінансові результати страховика. Оподаткування страхових компаній. Поняття фінансової надійності страховика.

Умови забезпечення платоспроможності страховика.

Практичне заняття. Основи бізнес-планування страхової діяльності.

Разом аудиторних годин за темами: 66

Кількість годин на самоосвіту: 6

Підсумковий іспит: 1

Всього: 73 години

 

Навчальний план з ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника

Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії провадження – 4 год.

Підвідомчість, підсудність та підстава для порушення провадження у справі про банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені – 2 год.

Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого. Призначення та усунення арбітражного керуючого у справі про банкрутство. Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих – 2 год.

Колоквіум – 2 год.

Особливості процедури банкрутства з точки зору загального господарського права України. Комунікаційність та ділове спілкування з клієнтом та інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення – 2 год.

Комунікаційність та ділове спілкування з клієнтом та інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення – 2 год.

Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів. Реєстр вимог кредиторів. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок організації засідань. Мирова угода. Поняття та особливості укладання. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство. Відчудження майна боржника шляхом заміщення активів. Продаж у процедурі санації частини майна боржника – 2 год.

План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу – 2 год.

Банкрутство фізичної особи – підприємця. Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів – 2 год.

Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого: Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого. Актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого: Звітність арбітражного керуючого, що подається до державного органу з питань банкрутства – 2 год.

Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства – 2 год.     

Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства – 2 год.

Судова практика у справах про банкрутство. Колоквіум – 2 год.

Всього: 28 годин

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН проведення підготовчих курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність)

Програма курсу включає вивчення наступних дисциплін:

-         Банкрутство – 54 год.

-         Економіка – 20 год.

-         Цивільне законодавство та договірні відносини - 30 год.

-         Господарське законодавство - 16 год.

-         Господарський процес – 26 год.

-         Трудове та пенсійне законодавство – 8 год.

-         Виконавче провадження – 26 год.

-         Приватизація та оцінка майна – 28 год.

-         Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 18 год.

-         Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства – 39 год.

Всього: 265 годин