Підвищення кваліфікації за спеціальностю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація та безпека дорожнього руху»

До участі запрошуються: фахівці транспорту і безпеки дорожнього руху, громадські діячі, що мають відповідний рівень освіти по спеціальності: «Транспортні технології», або працюють у спорідненій галузі та мають досвід роботи за фахом.

Мета курсу: здобуття слухачами компетентностей з використання методів оцінки рівня безпеки дорожнього руху та аналізу факторів, що впливають на аварійність на ділянках автомобільних доріг та елементах вулично-дорожньої мережі міст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
1. Загальні проблеми організації дорожнього руху (ОДР) та напрямки їх вирішення
1.1 Проблеми та вимоги до ОДР. Основні напрямки діяльності з удосконалення організації та підвищення безпеки руху. Міжнародні документи та національне законодавство України з організації та безпеки дорожнього руху. Система державного контролю дорожнього руху
1.2 Дорожній руху як система “Водій – Автомобіль – Дорога- Середовище”
2. Проблеми безпеки дорожнього руху.
2.1 Стан безпеки дорожнього руху. Основні фактори, що впливають на безпеку дорожнього руху
2.2 Поняття ДТП. Класифікація ДТП. Механізм ДТП. 
3. Аналіз та управління безпекою дорожнього руху
3.1 Методи та види аналізу аварійності. Кількісний, якісний та топографічний аналізи.
3.2 Економічні наслідки ДТП. Система державного управління безпекою дорожнього руху
4. Фактори безпеки дорожнього руху
4.1 Види безпеки транспортних засобів. Роль людського фактору у забезпеченні безпеки дорожнього руху
4.2 Безпека транспортних засобів та її види 
4.3 Вплив елементів дороги на безпеку дорожнього руху 
5. Напрямки зниження аварійності та забезпечення безпеки руху
5.1 Забезпечення безпеки руху на магістралях. Забезпечення безпеки руху в населених пунктах та на перехрестях
5.2 Забезпечення безпеки руху пішоходів 
6. Характеристики дорожнього руху
6.1 Транспортний потік (ТП). Основні параметри ТП
6.2 Моделювання ТП. Основна діаграма ТП 
6.3 Пішохідний потік. Визначення параметрів пішохідного потоку
7. Методи вивчення та оцінки ефективності ОДР
7.1 Дослідження характеристик дорожнього руху та
дорожніх умов. Дослідження ТП. Технічні засоби
дослідження ТП. Дослідження стану водія
7.2 Критерії оцінки рівня ОДР

8.Визначення показників елементів вулично-дорожньої мережі (ВДМ)
8.1 Пропускна спроможність дороги. Пропускна спроможність нерегульованого перехрестя.
8.2 Показники завантаження дороги та ВДМ. Рівень обслуговування дороги
8.3 Затримки руху та втрати транспортного часу.
8.4 Показники небезпечності елементів ВДМ
9. Основні методологічні напрямки ОДР
9.1 ОДР на перехрестях. Конфліктні потоки на перехресті. Організація руху на нерегульованому перехресті
9.2 Критерії введення світлофорного регулювання. Цикл світлофорного регулювання та його структура.
9.3 Проектування схем пофазного роз’їзду. Розрахунок параметрів світлофорного регулювання.
9.4 Оцінка якості схеми світлофорного регулювання на перехресті
9.5 Каналізування руху. Організація кільцевого руху. Перетинання у різних рівнях
9.6 Організація одностороннього руху. Вирівнювання складу ТП. Оптимізація швидкісного режиму ТП. Зниження рівня завантаження дороги
9.7 Організація руху пішоходів. Організація руху МПТ. 
9.8 ОДР в специфічних умовах 
9.9 Формування систем об’єктів паркування. Використання інтелектуальних систем при ОДР
Разом аудиторних занять 72
Індивідуальні консультації керівника АВР 14
Робота ДЕК по захисту АВР (контрольні тест-завдання) 8
Організаційні збори слухачів КПК 2
Самостійна робота 12
Разом 108