Підвищення кваліфікації за спеціальністю: „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” за освітньою програмою: „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”.

До участі запрошуються: фахівці транспорту і безпеки дорожнього руху, громадські діячі, що мають відповідний рівень освіти по спеціальності: «Транспортні технології», або працюють у спорідненій галузі та мають досвід роботи за фахом.

Мета курсу:

- здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів на автомобільному транспорті, визначати загальні тенденції до формування попиту на пасажирські перевезення, організовувати проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах;

- здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, соціальні та екологічні складові пасажирської автотранспортної системи;

- здатність розробляти плани та заходи підвищення якості перевезень пасажирів на маршрутах, здійснювати вибір моделі та кількості транспортних засобів на маршрутах, організовувати управління технологічними процесами перевезень пасажирів при різних видах сполучень;

- володіти навиками сертифікації пасажирських автомобільних перевезень.

Блок 1. Організація перевезень пасажирів

1.1 Сучасний стан та проблеми розвитку пасажирського автомобільного транспорту.

1.2 Методи визначення транспортної рухомості населення.

1.3 Аналіз методик обстеження пасажиропотоків на автобусних маршрутах.

1.4 Визначення параметрів маршрутів та техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу.

1.5 Визначення потрібної місткості автобусів та їх раціональної кількості.

1.6 Нормативні положення організації перевезення пасажирів.

Блок 2. Організація перевезень пасажирів в приміській зоні

2.1 Класифікація приміських автобусних перевезень.

2.2 Приміські пасажиропотоки та методи їх дослідження.

2.3 Організація роботи рухомого складу при обслуговуванні приміських маршрутів.

2.4 Диспетчерське управління приміськими маршрутами

2.5 Тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні. Існуючі білетні системи.

Блок 3. Показники якості пасажирських автомобільних перевезень

3.1 Основи управління якістю перевезення пасажирів.

3.2 Показники та нормативи якості перевезення пасажирів. Комфортність поїздок.

3.3 Сертифікація послуг по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом

4. Збір матеріалів, виконання АВР

Загалом: 108 годин