Технології розробки дистанційного курсу

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до навчання у відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного курсу» (108 годин, 8 тижнів).

Мета: на базі сучасної методології електронного навчання навчитися створювати дистанційні курси та проводити дистанційний навчальний процес.

Програма курсу

Курс орієнтований на викладачів вищих закладів освіти, вчителів,тренерів корпорацій, які хотіли б опанувати технологіями дистанційного навчання для використання у своїй педагогічній діяльності

На першому етапі Ви познайомитесь з сучасним станом розвитку освіти у світі та одним з найбільш ефективним методом проектування навчального курсу. При проектуванні курсу Ви отримаєте навички переходу від компетентностей через діяльність до мети завдань.

З використанням таксономії Блума Ви спроектуєте свій курс за потребою: або навчите своїх учнів виконувати завдання, або аналізувати, творити.

Визначення мети Вашого курсу та Вашої мети, як вчителя, базується на теоріях навчання. Ви отримаєте навички використання біхевіористської, когнітивної, конструктивістської, конективістської теорій у своєму курсі.

Ви створите структурований текст курсу з графікою та використанням різноманітних інструментів хмарних технологій.

Тестові завдання можуть бути різної складності, яка визначається за таксономією Блума, які можуть об’єднуватись у різноманітні тести для самоконтролю студента та контролю засвоєння окремих тем та курсу загалом. Ви це зможете зробити.

Важливу роль у Вашому курсі будуть відігравати групова робота, спілкування та запитування, як метод конструювання знань студентами.

На завершення Ви створите систему оцінювання Ваших студентів, познайомитесь з системою оцінки дистанційного курсу та отримаєте практичні навички на оцінюванні дистанційних курсів Ваших колег.

Заняття 1. Система проектування навчання

Заняття 2. Визначення цілей курсу. План занять

Заняття 3. Теорії навчання

Заняття 4. Проектування та дизайн тексту

Заняття 5. Інструменти для роботи з текстом

Заняття 6. Тестування. Питання.

Заняття 7. Спілкування та групова робота у дистанційному навчанні

Заняття 8. Контроль якості у дистанційному навчанні. Оцінювання

Навчання у курсі безкоштовне.

Мова спілкування – українська.

Учасники курсу, які успішно виконають програму, отримують сертифікат та мають можливість отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари. Посилання будуть розміщуватись на сайті курсу.

Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету та зареєструватися у курсі  (самореєстрація)

Реєстрація у курсі відкрита

Курси можуть бути створені на сайті dl.khpi.edu.ua, де передбачена самореєстрація, після якої треба замовити курс. Автор та тьютор курсу Кухаренко В.М., професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Для довідок: kukharenkovn@gmail.com