Підвищення кваліфікації за курсом "Гідропривід"

До участі запрошуються   – фахівці в галузі гідроприводів, зокрема інженери-конструктори з проектування і експлуатації та налаштувачі гідробладнання на підприємствах.

Мета курсу – підвищення кваліфікації фахівців в галузі гідроприводів для стаціонарних та мобільних машин шляхом ознайомлення  з сучасними досягненнями в проектуванні та розрахуванні гідроприводів та номенклатурою вітчизняних та закордонних гідропристроїв.

ПРОГРАМА

занять для фахівців на курсах підвищення кваліфікації в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ) за темою: «ОБ'ЄМНИЙ ГІДРОПРИВІД, ПРОЕКТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ»
1 Основи об’ємного гідропривода (принцип дії та основні розрахункові залежності)
2 Графічні позначки гідропневмопристроїв, правила побудови принципових схем 
3 Об’ємні гідромашини, конструкція, принцип дії насосів, гідромоторів та гідроциліндрів
4 Гідроапаратура – гідророзподільники 
5 Гідроапаратура – гідроклапани тиску 
6 Гідроапаратура – дроселі та регулятори витрат 
7 Гідробаки, оливоохолоджувачі, фільтри, трубопроводи, контрольно-вимірювальні прилади 
8 Гідроприводи з незамкненим та замкненим ланцюгами циркуляції робочої рідини, засоби дросельного та машинного регулювання швидкості гідродвигунів
9 Засоби електрогідроавтоматики, що використовуються в сучасних гідроприводах для керування та енергозбереження
10 Випробування гідромашин та гідроапаратів, принципові схеми та методи
11 Сучасна номенклатура гідрообладнання, технічний рівень, провідні виробники в Україні та за кордоном
12 Експлуатація гідрообладнання (підготовка до пуску, технічне діагностування, міри безпеки) 4
13 Класифікація робочих рідин та методика їхнього вибору
14 Ремонт гідрообладнання (технологія ремонту, матеріали та покриття)
15 Підсумкове заняття
Разом: 40 годин

 

ПРОГРАМА
занять для фахівців на курсах підвищення кваліфікації в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ) за темою: «ОБ'ЄМНІ ГІДРОПРИВОДИ З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ
ПРОПОРЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ. ТИПОВІ СХЕМИ, СФЕРА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ»
1 Основні закони, рівняння і формули, що використовуються в об'ємних гідроприводах (ОГП). Конструкція і технічна характеристика пропорційного електромагніту. Вивчення принципу роботи гідророзподільника прямої дії, схема
2 Основні компоненти системи управління пропорційними гідроапаратами. Умовні позначення гідропристроїв за стандартом ISO
3 Запобіжні та переливні клапани прямої і непрямої дії з пропорційним управлінням. Редукційні клапани з пропорційним управлінням. Конструкція, схема випробувань, вихідні параметри. Сучасна номенклатура
4 Вивчення принципу роботи гідророзподільників прямої і непрямої дії, схема. Дроселі і регулятори витрат із пропорційним управлінням. Застосування датчиків зворотнього зв'язку для підвищення точності роботи гідропристроїв
5 Особливості застосування пропорційних гідророзподільників в ОГП з функціями стабілізації швидкості, утримання і плавного гальмування вантажу
6 Електронні блоки управління для пропорційних електромагнітів 
7 Приклади застосування пропорційної гідроапаратури в різних галузях техніки
8 Дроселювальні гідророзподільники (сервогідравліка). Підсилювачі потужності типу «сопло-заслінка» і «струминна трубка». Застосування насосів із регуляторами тиску для енергозбереження в ОГП
9 Застосування пропорційної апаратури і сервоклапанів для регулювання робочого об'єму аксіальнопоршневих насосів і гідромоторів. Методи випробувань гідромашин
10 Методика розрахунку ОГП із пропорційною апаратурою для гідроциліндра і гідромотора
11 Робочі рідини і їх кондиціонування в гідроприводах із пропорційною апаратурою
12 Експлуатація і ремонт гідроприводів із пропорційною гідроапаратурою. Техніка безпеки.
13 Підсумкове заняття 2
Разом: 40 годин