Діагностика технічного стану автотранспортних засобів

«Діагностика технічного стану автотранспортних засобів» – ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

Запрошуємо до навчання у дистанційному курсі «Діагностика технічного стану автотранспортних засобів».

До участі запрошуються: керівники, провідні фахівці, робітники установ, що експлуатують та обслуговують рухомий склад автомобільного транспорту, а також персонал станцій діагностики автомобілів.

Мета курсу: забезпечити необхідний рівень знань і умінь особам, які мають базову вищу освіту, для виконання функцій інженерно-технічних робітників організацій по діагностиці та обслуговуванню автотранспортних засобів.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1 Введення в технологічні процеси життєвого циклу транспортних засобів.

2 Правила технічної експлуатації АТЗ, вимоги до організації та порядку проведення техоглядів при профілактичному обслуговуванні та ремонті АТЗ.

3 Основи державної політики на автомобільному транспорті.

4 Нормування витрат палива з урахуванням умов експлуатації рухомого складу (авторська методика розрахунків).

5 Мережа СТО і система гарантійного фірмового обслуговування.

6 Екологічні властивості паливно-мастильних матеріалів.

7 Перспективні напрямки розвитку та вдосконалення діяльності автомобільного транспорту.

8 Нормативно-технічні вимоги до технічного стану АТЗ.

9 Екологія автомобільного транспорту.

10 Обсяг і частота технічних діянь. Вимоги чинного ДСТУ 3649:2010. Діагностування АТЗ.

11 Оцінка конкурентоспроможності АТЗ та рівня надання транспортних послуг.

12 Методи та засоби визначення параметрів технічного стану автотранспортних засобів.

13 Обладнання і технології ремонтних робіт по вузлам і системам АТЗ.

14 Експлуатація діагностичного обладнання для технічної діагностики та сервісного обслуговування автомобілів.

15 Загальна структура сучасних моніторингових систем.

16 Система державного управління і контролю за роботою автотранспорту загального та відомчого користування.

17 Правила та програми навчання з БДР, проведення мед. оглядів, отримання спеціальних дозволів та таке інше.

18 Особливості технічної експлуатації автомобілів, які використовують альтернативні види палив.

19 Особливості експлуатації автомобілів в екстремальних природно-кліматичних умовах та при низьких температурах.

20 Роль технічної експлуатації в забезпеченні екологічної безпеки автомобіля.

21 Особливості переобладнання автомобілів для роботи на газовому паливі.

22. Індивідуальні консультації по АВР за обраною темою.

23. Робота ДЕК можливий виїзд за місцем роботи слухачів та проведення (контрольних тест-завдань).

24. Організаційні збори слухачів на початку та по завершенні виконання навчальної програми. Видача свідоцтв, угод та ін.

25. Самостійна робота

Разом: 108 годин.

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують «Свідоцтво про підвищення кваліфікації» з висновком для підприємства-замовника про рівень компетентності їх фахівця.