Спеціальність: «Будівництво та цивільна інженерія»

До участі запрошуються:

начальники ДЕУ, начальники філій, головні інженери ДЕУ та філій, інспектори технічного контролю і якості автодоріг, механіки, директор малого будівельного підприємства, керівник філіалу, начальник виробничого відділу, начальник відділу маркетингу.

Мета курсу:

після проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації керівники підприємств повинні знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоуправління, регулюючих діяльність підприємств щодо матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та будування і експлуатації автодоріг і аеродромів, організацію виробництва, теоретичні основи поліпшення споживчих властивостей автомобільних доріг при їх експлуатації, фізико-хімічні основи структуроутворення матеріалів при ремонті дорожнього одягу, основні способи підвищення безпеки дорожнього руху і поліпшення організації руху засобами експлуатаційної служби, проблеми і перспективи розвитку окремих заходів щодо експлуатації автомобільних доріг в зимових умовах, етику ділового спілкування та ведення переговорів.

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1. Нормативно-правова база дорожньої галузі на сучасному етапі – 6 год.

2. Сучасні вимоги до транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та методи його оцінки – 4 год.

3. Сучасні та перспективні технології утримання автомобільних доріг  – 4 год.

4. Прогресивні технології зимового утримання автомобільних доріг  – 4 год.

5. Прогресивні технології виконання ремонтно-будівельних робіт – 8 год.

6. Ефективні методи підвищення безпеки руху засобами дорожньо-експлуатаційної служби – 4 год.

7. Організація, планування та управління при виконанні ремонтно-будівельних робіт і робіт по утриманню автомобільних доріг – 10 год.

8. Економічні аспекти функціонування підприємств і фінансування дорожнього комплексу – 6 год.

9. Сучасні машини та механізми для виконання дорожніх робіт – 4 год.

10. Особливості експлуатації мостів та шляхопроводів – 4 год.

11. Сучасні дорожньо-будівельні матеріали – 4 год.

12. Основи контролю якості у світі сучасних вимог – 4 год.

13. Статистичні засоби по контролю якості автомобільних доріг – 4 год.

14. Основні вимоги до охорони праці та навколишнього середовища на сучасному етапі – 4 год.

15. Діловодство та ділова українська мова – 2 год.

 Усього: лекцій – 72 год.

Індивідуальні консультації, робота ДЕК, організаційні збори, самостійна робота – 36 год.

Разом:  108 год.