Безтраншейні технології

До участі запрошується:

Будівельно-монтажні організації, які займаються спорудженням та реконструкцією підземних інженерних комунікацій різного призначення, а саме з використанням машин та установок для безтраншейним прокладанням водогонів, газопроводів, каналізаційних стоків, кабельних ліній енергопостачання та зв’язку та інше.

Мета курсу: підготовка висококваліфікованого фахівців, або підвищення їх кваліфікації, які задіяні у виконанні робіт та обслуговуванні машин і установок для безтраншейного прокладання підземних інженерних комунікацій.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Виконання будівельних робіт по технології «Горизонтально–направленого буріння»
Майстри, оператори машин ГНБ.
1. Безтраншейні технології прокладання трубопроводів, кабелів, ліній зв'язку та інших інженерних комунікацій (Загальні положення та термінологія в будівництві розподільних систем.
Класифікація безтраншейних технологій та їх особливості)
2. Короткі відомості про труби, кабелі, лінії зв'язку і інші елементи інженерних комунікацій. Грунт, як середовище для створення горизонтальних свердловин (Види та призначення
інженерних мереж. Вимоги до їх прокладання в грунті. Характеристики труб та технічні вимоги до їх матеріалу. Типи грунтів та їх властивості)
3. Технологія безтраншейного прокладання підземних комунікацій з застосуванням машин ГНБ. Класифікація машин ГНБ та сфери їх застосування (Принципова схема процесу
прокладання комунікацій методом направленого буріння. Буровий інструмент. Технологічне обладнання та пристрої)
4. Розрахунки машин ГНБ (Розрахунки траєкторії буріння лідерної свердловини та сил опору грунту при бурінні свердловини, її розширенні та протягуванню трубопроводу)
4.1 Загальна будова машин ГНБ. Технічна експлуатація (Склад головних механізмів, принцип їх роботи, керування робочими процесами, система технічного обслуговування машини)
5. Бурові розчини в технологіях горизонтально-направленого буріння (Склад бурового розчину, його призначення. Роль бентоніту в формуванні бурової свердловини та роботі бурового інструменту)
6. Сучасні локаційні системи (Методи локації та принципи їх дії. Провідні фірми-виробники пристроїв та їх характеристики)
7. Машини, установки, устаткування для безтраншейного будівництва комунікацій (Загальна будова машин для прокла-дання комунікацій з мінімальним пошкодженням поверхню
грунту. Сфери ефективного застосування)
8. Методи формування свердловин великого діаметрів для прокладання підземних комунікацій
9. Малогабаритні установки для безтраншейного прокладання розподільних мереж в стислих міських умовах (Загальна будова, принципи дії, сфери застосування)

10. Безтраншейні технології відновлення і ремонту трубопроводів (Стан підземних комунікацій в Україні та сучасні безтраншейні технології їх реновації. Провідні вітчизняні та всесвітні виробники машин ГНБ. Динаміка виробництва та їх використання)
11. Інспекційні системи дослідження грунтів і комунікацій та отримання дозволів ПВР (Сучасні методи дослідження стану трубопровідних мереж. Устаткування контролю якості труб та
принципи їх дії)
12. Питання безпеки ведення робіт (охорона праці) при будівництві за технологіями «No-dig» (Порядок організації робіт при безтраншейному прокладанні інженерних комунікацій. Правила та вимоги безпеки при використанні машин та устаткування)
12. Економічне обгрунтування ефективності використання безтраншейних технологій в будівництві (Економічні показники та порівняльний аналіз технічних параметрів машин при
використанні безтраншейних технологій)
13. Вибір машин і обладнання для ГНБ (Класифікація машин ГНБ по типоряду. Характеристики машин різних виробників. Метод порівняння при виборі машин)
14. Нормативно-правові акти по організації будівництва і технічному сервісу машин і установок ГНБ (досвід передових будівельних компаній України) (Будівельні норми та правила які приймаються при безтраншейному прокладанню та реконструкції інженерних мереж. Екологічні вимоги до роботи машин та устаткування для ГНБ)
15. Додаткова тема по Вашій пропозиції
Всього аудиторних занять: 72
Крім того:
16. Індивідуальні консультації керівників АВР 14
17. Робота ДЕК по захисту АВР 8
18. Організаційні збори слухачів КПК 2
19. Самостійна робота слухачів КПК 12
Всього на АВР і самостійну роботу: 36
Разом: 108